Drie vragen die u zich moet stellen bij de beveiliging van uw buitenterrein

De beveiliging van uw buitenterrein is van essentieel belang in de transport en logistiek. Vooral als er waardevolle goederen op uw terrein liggen. Om diefstal en inbraak te voorkomen, stelt uw verzekeraar meestal ook richtlijnen op voor de beveiliging van uw terrein. In dit blog legt Jan van Putten, Key Accountmanager bij Heras, uit hoe u voldoet aan de eisen van uw verzekeraar.

Criminaliteit is een thema waar bedrijven in de transport en logistiek voortdurend mee geconfronteerd wordt. In de afgelopen jaren maakten dieven en inbrekers duizenden goederen buit op bedrijfsterreinen. Kostbare spullen werden uit vrachtwagens gestolen, en zelfs volledig geladen containers werden van bedrijfsterreinen ontvreemd.

Maatregelen vanuit verzekeraars

Om deze zorgwekkende ontwikkeling het hoofd te bieden – en de schade voor bedrijven in de transport en logistiek te beperken – zijn preventieve maatregelen hard nodig. Als aanvulling op de
richtlijnen van Transport en Logistiek Nederland, ontwikkelde het Verbond van Verzekeraars een handreiking. Op basis van dit document stellen de meeste verzekeraars voorwaarden op waaraan u als bedrijf moet voldoen.De maatregelen die u moet treffen, hangen af van de waarde van de goederen op uw terrein. Daarnaast speelt ook de diefstalgevoeligheid van uw producten een rol. Hoe makkelijk zijn uw goederen mee te nemen?

Vier risicocategorieën

Op basis van deze criteria zijn goederen ingedeeld in vier risicocategorieën: laag, middel, hoog en zeer hoog. In de twee laagste categorieën vallen goederen zoals papier, vee en meubelen. De hogere categorieën zijn hieronder beschreven. De categorie waarin uw bedrijf zich bevindt, bepaalt wat een verzekeraar van de beveiliging van uw buitenterrein verlangt. Hoe hoger de categorie, des te zwaarder de maatregelen die u moet treffen. Aan de hand van drie vragen zet ik uiteen welke maatregelen u moet nemen, als u in de hoogste categorieën valt.

Drie vragen

Aan de hand van drie vragen zet ik uiteen welke maatregelen u moet nemen, als u in de hoogste categorieën valt.

1. Hoe beveiligt u uw terrein?

2. Wie geeft u toegang tot uw perimeter?

3. Hoe signaleert u ongewenste bezoekers?