CO2 Prestatieladder

CO²-Beleid

Heras conformeert zich aan de regeringsdoelstellingen en is actief als het gaat om de reductie van haar CO² uitstoot. Zij doet dit door te streven naar winstgevendheid en continuïteit op basis van duurzaamheid. Deze continuïteit is eveneens een waarborg voor de werkgelegenheid in de regio(s) waarbinnen Heras opereert. Ook is Heras gecertificeerd voor de CO² Prestatieladder niveau 3. Er zijn doelstellingen gedefinieerd om tot een verdere CO² reductie te komen. Daarnaast worden er continu nieuwe initiatieven, ideeën en projecten opgestart om verder te verduurzamen als bedrijf. Alles over het beleid van Heras kunt u vinden in de beleidsverklaring.

CO²-uitstoot referentiejaar 2019

De CO²-uitstoot van Heras in 2019 was in totaal 4.113 ton.

Heras heeft als doel om in 2020 de CO² uitstoot met 5% te reduceren ten opzichte van het referentiejaar 2019.

Naast de algehele reductie, heeft Heras voor de organisatie en projecten waarop gunningvoordeel is verkregen per scope reductie doelstellingen bepaald:

Twee keer per jaar maakt Heras de voortgang inzichtelijk voor haar share- en stakeholders door middel van de Carbon Footprint, de (reductie)doelstellingen en de te nemen maatregelen aan de hand van de volgende rapportages:

2020

CO2-Voortgangsrapportage 2020 Q1-Q2

CO2-Reductieplan 2020

CO2-Managementplan 2020

2019

Voortgangsverslag CO2 en Energie-actieplan 2019

Voortgangsverslag CO2 en Energie-actieplan 2019 Q1 + Q2

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringsschema CO² prestatieladder. Als onderdeel van de certificering volgens de CO2-Prestatieladder stelt Heras ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen vast en definieert zij tevens haar reductiemaatregelen.

Klik hier om de voortgang van de CO² reductie van alle deelnemers te bekijken op de SKAO website.

Heras uit haar transparantie door regelmatig intern en extern te communiceren over haar eigen Carbon footprint en de ambities op dat punt, evenals over de CO²-initiatieven van Heras met collega-bedrijven, NGO’s en overheden. De communicatieactiviteiten en frequenties rond CO²-reductie van Heras liggen vast in het Communicatieplan.

De organisatie verbindt zich publiekelijk aan een CO²-reductieprogramma van – of met – overheid of maatschappelijke organisaties en kan aantonen dat het een relevante bijdrage levert aan een innovatief CO²-reductieproject. Op de Heras pagina van de SKAO zijn de publicaties van deze participaties terug te vinden.

Bij vragen over het CO²-beleid van Heras kunt u altijd contact opnemen via co2@heras.nl.