Heras vervangt periferie op Schiphol

Amsterdam Airport Schiphol is beveiligd met een periferie van meer dan 30 kilometer. Het hekwerk, de poorten en beveiligingssystemen worden de komende jaren preventief vervangen. Heras voert dit langdurige en complexe project uit door nauw samen te werken met alle betrokken partijen.

Amsterdam Schiphol Airport is de grootste luchthaven van Nederland. Dit gebied is beveiligd met ruim 30 kilometer hekwerk. Deze periferie scheidt de luchthaven (luchtzijde) van het gebied dat vrij toegankelijk is voor reizigers en bezoekers (landzijde) en zorgt ervoor dat het luchtverkeer niet verstoord wordt. Heras is verantwoordelijk voor het volledige beheer van de periferie van Schiphol. Heras levert, plaatst en onderhoudt alle hekken, poorten en beveiligingssystemen die dienen als afscheiding van publieke en beveiligde plekken.

Complex project op een bijzondere locatie

De periferie van Schiphol wordt de komende jaren vervangen, omdat de levensduur van het hekwerk afloopt. Een bijzonder complex project. Erwin Siemensma, Projectmanager bij Schiphol: “Het belangrijkste is dat de periferie van de luchthaven onder alle omstandigheden gesloten moet blijven en het vervangen van de periferie de processen op de luchthaven zo min mogelijk verstoord. Daarnaast kan er niet zomaar op iedere plek gegraven worden, omdat er talloze kabels en leidingen onder de grond liggen. Dat betekent dat we voor iedere meter periferie nauwkeurige afspraken moeten maken over de juiste aanpak.”

“Bij het vervangen van de periferie plannen we vijf jaar vooruit.”

Horizon van vijf jaar

Schiphol en Heras ontwikkelden daarom samen het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP). Hierin wordt de vervanging van de periferie voortdurend vijf jaar vooruit gepland. Siemensma: “Als het jaar van uitvoering eraan komt, stemmen we met Heras de aanpak af. Welke bedrijven en afdelingen zijn betrokken? Zijn de juiste vergunningen aangevraagd? Met de coördinatie van het MJOP houden we rekening met overige werkzaamheden op de luchthaven. Vaak combineren we de vervanging van de periferie met bijvoorbeeld het leggen van leidingen en kabels of het opnieuw bestraten van wegen.”

Daarnaast stemt Heras het vervangen van de periferie nauwkeurig af met airport security. Voordat een stuk van de periferie verwijderd wordt, plaatst Heras eerst een tijdelijke periferie. Zodra security die goedkeurt, mag het oude deel verwijderd worden. Als de nieuwe periferie geplaatst en goedgekeurd is, wordt het tijdelijke deel verwijderd zodat altijd de scheiding tussen lucht- en landzijde gewaarborgd is.