Risico’s minimaliseren bij kabeldetectie

Veiligheid heeft bij Heras de hoogste prioriteit. Daarom investeren we continu in de verbetering hiervan. Met de aanschaf van nieuwe detectieapparatuur, het aanscherpen van procedures en instructies, en het bijscholen van onze monteurs, is er onlangs een belangrijke stap gezet op het gebied van werken in de grond.

Gas-, water-, elektriciteitsleidingen, glasvezel- en verlichtingskabels; in de grond bevindt zich een wirwar aan kabels en leidingen. ‘Bij het installeren van een hekwerk of poort gaan we daarom uiterst voorzichtig te werk’, vertelt Anne Nicolai, uitvoerder bij Heras. ‘Bijvoorbeeld om te voorkomen dat er een paal wordt geplaatst op een elektriciteitsleiding. Je kunt je wel voorstellen wat dat voor gevolgen kan hebben voor de monteur én onze klant. Storingen, schade en ongevallen moeten we kost wat kost voorkomen.’

Extra veiligheidsmaatregelen

Om het risico op kabel- of leidingbreuken tijdens het werken in de grond te minimaliseren, is geïnvesteerd in de aanschaf van geavanceerde kabeldetectoren. Nicolai: ‘De nieuwe digitale kabeldetector geeft niet alleen aan waar de leidingen liggen, maar ook hoe diep.’ Ondanks de moderne techniek varen de monteurs hier volgens de uitvoerder niet blind op. ‘Twijfelen we? Dan maken we proefsleuven. We gaan pas aan het werk als we zeker weten dat de veiligheid geborgd is; als we precies in beeld hebben waar wat ligt.’ Bovendien registreert de nieuwe apparatuur waar de monteur heeft gelopen op het terrein. ‘Die informatie sturen monteurs via de speciale software op hun smartphone door aan de uitvoerder. Zo kunnen wij steekproefsgewijs controleren of ze op de juiste plaatsen metingen hebben gedaan en waar nodig ondersteunen.’

Investeren in opleiding en veiligheidsbewustzijn

Naast de investering in nieuwe apparatuur, zijn de procedures en instructies aangescherpt. ‘Al deze informatie, van Klic-melding tot graafwerkzaamheden, is nu nog duidelijker omschreven’, aldus Nicolai. Ook hebben de monteurs een cursus gehad over de nieuwe apparatuur. ‘Daarnaast investeren we in herhalingscursussen, bijvoorbeeld over het werken met een graafmachine. Zodat ieders kennis up-to-date blijft. Het belangrijkste bij Heras is dat iedereen aan het einde van de dag veilig naar huis gaat. Daarom bieden we onze medewerkers ook alle tijd, middelen en mogelijkheden om veilig te werken. En we investeren in veiligheidsbewustzijn, zodat het belang van veiligheid bij alle monteurs tussen de oren komt. Het gaat erom dat mensen die helm en handschoenen niet alleen dragen omdat het nou eenmaal verplicht is, maar omdat hun veiligheid voorop staat.’