Heras verheugd over invoering van herziene normen voor automatische poorten

Heras is verheugd over de invoering van herziene CE-normen voor automatische poorten die onlangs van kracht zijn gegaan. De strengere eisen zijn ingevoerd om het veiligheidsniveau van toegangscontrole systemen in de hele sector te verhogen.

De herziene CE-certificering is van toepassing op nieuwe geautomatiseerde vouw-, draai- en schuifpoorten. Meestal grote zware machines met automatisch bewegende elementen.

Heras, toonaangevende leverancier van permanente en mobiele perimeter protection oplossingen in Europa, heeft bevestigd dat alle producten in haar assortiment toegangscontrole nu aan de eisen van de herziene norm voldoen. Dit geldt in het bijzonder voor de draai-, vouw- en schuifpoorten van het bedrijf.

Hoewel de herziene CE-norm van toepassing is op nieuwe producten, geldt dit niet voor bestaande poorten, die aan de voorschriften blijven voldoen als u ze volgens het protocol onderhoudt.

Ian Crosby, Chief Marketing and Technology Officer van Heras, verklaarde dat het bedrijf verheugd is over de herziene CE-certificering en zei dat de het bedrijf snel heeft gehandeld om de conformiteit met de CE-markering te waarborgen. Heras heeft alles in het werk gesteld om haar klanten de zekerheid te bieden dat de producten die zij produceert en installeert aan alle voorschriften voldoen.

“Naleving van industrie- en regelgevingsnormen is een integraal onderdeel van Heras, aangezien veiligheid altijd op de eerste plaats komt”, aldus Ian Crosby. “Deze aanpak stelt ons in staat te doen waar we het beste in zijn: duurzame en betrouwbare producten van hoge kwaliteit produceren die worden gebruikt op locaties van scholen en distributiecentra tot locaties van nationaal belang.

“Deze locaties vertrouwen op Heras om ervoor te zorgen dat hun terreinen volledig veilig en beveiligd zijn, waarvan toegangscontrole de spil is. Daarom hebben we snel gehandeld, om ervoor te zorgen dat de nieuwe producten voldoen aan de herziene en strengere Europese CE-norm.”

De heer Crosby voegde hieraan toe: “Het is belangrijk te benadrukken dat de invoering van de herziene norm niet betekent dat bestaande poorten met de huidige CE-markering plotseling onveilig zijn. Het gaat erom een lijn in het zand te trekken van waaruit een strengere norm voor de toekomst gaat gelden.”

Heras heeft ook bevestigd dat het als lid van de NHI (Nederlandse Hekwerk Industrie) verheugd is over de steun en begeleiding van de NHI met betrekking tot de nieuwe norm en haar inspanningen om het bewustzijn van de norm en het belang van naleving ervan te vergroten.

De wijzigingen kunnen in zes kernpunten worden samengevat:

  • Meeliften van personen bij een aangedreven schuifpoort – Een poort moet kunnen detecteren dat er zich een persoon op het bewegende deel van de poort bevindt. In dat geval moet de poort op tijd stoppen of omkeren om personen te beschermen. Dat gebeurt nu al, maar de regels zijn nog strenger.
  • Extra fotocel voor een aangedreven schuifpoort – Poorten bevatten veel detectiesystemen, zoals veiligheidslijsten. Dat is een rubberen strip die wanneer ingedrukt, een signaal afgeeft waarna de poort stopt en omkeert. Daarnaast beschikt een poort over een fotocel, een sensor dat personen of objecten detecteert. Een extra fotocel – naast de bestaande fotocel – moet de detectie van personen of objecten nóg nauwkeuriger maken.
  • Toegestane krachten aan de achter- en voorzijde van een aangedreven schuifpoort – De bestaande norm geeft al aan dat de poort bij het dichtgaan geen te hoge kracht mag uitoefenen. Dat geldt voor de zogeheten voorzijde. Wanneer een poort opengaat, schuift het bewegende deel van de poort naar achteren. De nieuwe norm geeft aan dat de toegestane krachten aan de achterzijde ook beperkt moeten blijven.
  • Veiligheidsafstand tussen hekwerk en een elektrische schuifpoort – Is er in de buurt van het bewegende deel van de poort een aangrenzend hekwerk? Dan moet de ruimte ertussen een veilige afstand zijn, zodat niemand met een been of arm klem kan komen te zitten. De precieze afstanden zijn afhankelijk van de fijnmazigheid van het aangrenzende hekwerk. Hoe groter de mazen in het hekwerk, hoe groter de afstand tussen poort en hekwerk moet zijn.
  • Omvalbeveiliging voor draaipoorten en vouwpoorten – Draaipoorten zijn vaak kolossaal. Wanneer een zware draaipoort omvalt, kunnen de gevolgen groot zijn. Daarom staat in de nieuwe norm dat wanneer een scharnier van zo’n poort faalt of afbreekt, de vleugel nooit mag omvallen. Een fabrikant moet daarvoor dus een extra veiligheidsvoorziening toevoegen aan een draaipoort.
  • Extra fotocel voor een aangedreven draaipoort – Net als bij automatische schuifpoorten moet ook bij een automatische draaipoort een veiligheidsfotocel worden geïnstalleerd om een persoon of voorwerp te detecteren wanneer de poort opengaat. Dit is een aanvulling op de fotocel die een persoon of voorwerp detecteert bij het sluiten van de poort.

De heer Crosby voegde hieraan toe: “Bij Heras zijn we er trots op dat we voorop lopen op het gebied van perimeterbeveiligingsoplossingen, en het is belangrijk dat we altijd een stap voor blijven – en in dit geval hebben we snel gehandeld om ervoor te zorgen dat onze automatische poorten getest zijn volgens en voldoen aan de herziene norm.”

Voor meer informatie, ga naar CE-markering.