Eric Fischer van Heras over de CE-markering voor poorten

“Wat veel bedrijven niet weten is dat je in Europa verplicht bent om een poort met CE-markering te kopen, een werkgever is verplicht zijn werknemers te voorzien van veilige arbeidsmiddelen. Een CE-markering op een poort geeft het vermoeden van een veilige doorgang.”

Eric Fischer Product Development-medewerker bij Heras, legt in dit blog in het kort uit wat CE-markering inhoudt als het gaat om poorten: “Waar het eigenlijk op neer komt is dat een poort veilig is in het dagelijks gebruik maar ook tijdens service en onderhoud, dat is vastgelegd in wettelijke richtlijnen en regels waar we ons aan moeten houden”. De veiligheid van poorten  staat bij Heras altijd voorop. Het gaat daarbij niet alleen om het product op het moment van levering, maar ook de installatie, service  en het onderhoud zijn bepalend.

Eisen aan het product: CPR en MD

In Europa zijn voor veel producten regels en eisen vastgelegd. De belangrijkste regels voor poorten zijn vastgelegd in de verordening bouwproducten: ‘Construction Products Regulation’ (CPR) genoemd. Aangedreven poorten vallen ook nog onder de machinerichtlijn: ‘Machine Directive ’ (MD). Elk aangesloten Europees land is wettelijk verplicht zich te houden aan deze voorschriften.

De CPR vraagt dat een bouwproduct voldoet aan fundamentele eisen zoals veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik. In ons geval vallen poorten, zowel handbediend als aangedreven, onder bouwproducten. Om hier aan te voldoen wordt gebruik gemaakt van Europese geharmoniseerde normen. Hierin staat omschreven welke essentiële kenmerken voor een product gelden. Voor sommige kenmerken is toetsing door een certificerende instantie ‘Notified Body’ (NoBo) vereist. Voor aangedreven poorten geldt dat een NoBo de werkingskrachten meet en beoordeelt. Mocht een bewegende deel van een poort een persoon of obstakel raken dan mogen deze krachten een vastgestelde grens niet overschrijden. Dit moet uiteindelijk verklaard worden op een prestatieverklaring: ‘Declaration of Performance’ (DoP). Tevens moet een CE-markering aanwezig zijn.

De MD geldt voor machines, waaronder dus aangedreven poorten. Deze richtlijn beschrijft de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen waaraan machines moeten voldoen.

Ook hier wordt weer gebruik gemaakt van Europese normen om aan te kunnen tonen dat een product voldoet. Dit verklaart men middels een verklaring van overeenstemming: ‘Declaration of Conformity’ (DoC). En ook hier geldt dat er een CE-markering op het product aanwezig moet zijn.

Bij Heras hebben alle betreffende producten een DoP en aanvullend voor aangedreven poorten een DOC met het bijbehorende CE-label.”

Veiligheidsmaatregelen

Zo nemen we bij Heras maatregelen om onveilige situaties te voorkomen.  We nemen als voorbeeld een aangedreven schuifpoort. Door het schuivende gedeelte, heb je te maken met knelgevaar. Een maatregel die wordt genomen om dat te voorkomen, zijn veiligheidslijsten. Dit zorgt ervoor dat een bewegende poort stopt op het moment dat een obstakel wordt geraakt.

Daarnaast zijn deze poorten uitgerust met fotocellen die ervoor zorgen dat het bewegende deel al stopt voordat het in contact komt met een persoon of obstakel. Bij Heras monteren wij deze veiligheidslijsten en fotocellen standaard op al onze aangedreven poorten. Zo garanderen we dat een poort veilig in gebruik is én volgens alle gestelde eisen functioneert.

Onderhoud aan de poort

Na installatie is het zaak om ervoor te zorgen dat de poort ook daadwerkelijk blijft voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. De eigenaar/beheerder van een poort heeft een wettelijke zorgplicht ten opzichte van de gebruikers en de bezoekers van het terrein (inclusief indringers). Tijdens de gehele gebruiksduur moet een poort zodanig worden onderhouden dat deze blijft voldoen aan de van toepassing zijnde essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. In een gebruikershandleiding, welke verplicht is mee te leveren in de juiste taal, vind men de onderhoudsvoorschriften terug.

Het niet juist naleven van de onderhoudsvoorschriften kan leiden tot een onveilige poort. In geval van schade of letsel kan de eigenaar aansprakelijk worden gesteld. Door onderhoud uit te laten voeren door gecertificeerde experts kunt men erop vertrouwen dat de poort blijft voldoen aan de gestelde normen en regels.

Over Eric

Eric Fischer is lid van de technische commissie van de NHI (branchevereniging voor hekwerken), commissielid van NEN en lid van de Europese normengroep voor poorten WG5. Deze laatste houdt zich bezig met het opstellen, beoordelen en herschrijven van Europese normen voor poorten. “Je hebt dan echt invloed op de norm, je kunt meedenken, mee discussiëren en je weet exact wat bedoelt wordt in een norm. Dit is niet altijd even duidelijk voor iedereen namelijk.” En dat maakt zijn werk afwisselend. “Het leukste aan mijn werk bij Heras is de afwisseling tussen het ontwikkelen van producten en mijn kennis van CE toe te passen op onze producten maar vooral ook over te dragen. Productveiligheid stopt niet bij de engineeringsafdeling maar moet gedragen worden door de gehele organisatie, van Sales tot en met de Service-engineers. Ik ben hier sinds 1996 werkzaam, en heb het nog steeds naar mijn zin.” En het is ook goed te merken: Eric praat vol trots over Heras. En Heras heeft met Eric een echte CE-expert in huis.

Meer informatie en advies

Advies en ondersteuning bij uw perimeter protection oplossing? Vraag een adviesgesprek aan met een van onze experts.