Beschermen van vitale infrastructuur tegen klein wild

Je verwacht het misschien niet, maar kleine dieren zoals konijnen, muizen en dassen kunnen grote schade aanrichten als ze toegang krijgen tot het terrein van nutsbedrijven. Ze kunnen ons drinkwater vervuilen of storingen veroorzaken in vitale infrastructuur. Bepaalde processen zijn zo vitaal voor de Nederlandse samenleving dat uitval of verstoring kan leiden tot economische of sociaal-maatschappelijke schade.

Het risico wordt groter als de dieren eenmaal op het terrein zijn. Onder andere konijnen, dassen en bunzings hebben hier minder natuurlijke vijanden waardoor in korte tijd de populatie op het terrein sterk zal toenemen. Daarom is het belangrijk dat gas, water en licht bedrijven hun terreinen beschermen tegen klein wild. Heras biedt oplossingen om de risico’s en bedreigingen te verminderen en beschadigingen aan het terrein te voorkomen.

Water

Waterzuiveringsinstallaties dienen beschermd te worden tegen invallen van klein wild. Een bunzing of vos die in een filterbed terecht komt, zou kunnen verdrinken. Een karkas dat is besmet met bijvoorbeeld een bacterie kan het water verontreinigen. Dit is een risico voor de menselijke gezondheid en vereist dat de filterbedden worden leeggemaakt en ontsmet. Een zeer kostbare oefening die naar alle waarschijnlijkheid gepaard gaat met een zware boete van de regelgevende instanties.

Elektriciteit en gas

Door het knagen aan allerhande, met name ondergrondse, kabels en leidingen op het terrein kan schade ontstaan dat kan resulteren in storingen bij vitale objecten. Mogelijke risico’s zijn kortsluiting waardoor brand ontstaat of schade aan kabels waardoor levering van water, gas, elektriciteit of andere zaken niet meer geborgd kan worden.

Daarnaast is er een verhoogd risico op ongewenste alarmen van bijvoorbeeld ruimtelijke detectie of hekwerk detectie. Valse meldingen kunnen verschillende risico’s veroorzaken. Een valse melding bij een externe meldkamer brengt aanzienlijke kosten met zich mee, elke opvolging van een alarm wordt immers in rekening gebracht. En een valse melding bij een eigen meldkamer brengt het risico met zich mee dat er niet meer adequaat wordt gereageerd op een (alarm) melding waardoor een ‘echt’ alarm mogelijk niet snel genoeg opgemerkt wordt.

De oplossing

Heras beveiligt locaties in onder andere de vitale infrastructuur niet alleen tegen ongeautoriseerde personen maar ook tegen ongewenst klein wild. Hiervoor wordt het Uni-security staalmat hekwerk toegepast. Het Uni security staalmat hekwerk is 3 meter hoog, waarvan 40 cm wordt ingegraven. De onderste 80 cm (40 cm boven maaiveld en 40 cm onder maaiveld) van de staalmat elementen wordt voorzien van een extra smallere maas om hiermee klein wild als konijnen, marters en dergelijke buiten te houden. Daarnaast worden de poorten voorzien van neopreen slabben, welke voorkomen dat kleine dieren onder het hekwerk door kruipen.