Duurzaamheid

Heras steekt energie in het klimaat

Heras neemt graag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom zetten we ons in voor een klimaatbestendige bedrijfsvoering. Dat begint met het maken van de juiste keuzes. Wij leveren onze maatschappelijke bijdrage, hoe bescheiden ook, door onze CO2-uitstoot, energieconsumptie en afvalstromen vergaand te verminderen. Deze ambitie realiseren wij door onze producten en processen continu te innoveren en te verduurzamen. Om krachten te bundelen en kansen in de keten te benutten gaan wij ook de samenwerking aan met toeleveranciers en afnemers.

Concrete doelstellingen

Onze klimaatambities onderbouwen we met concrete doelstellingen en verschillende initiatieven. In ons meerjarenplan is opgenomen dat we tot 2020 onze CO2-uitstoot, afgemeten aan de productie, jaarlijks met minstens 2% verminderen. Bijvoorbeeld door te voldoen aan de maatstaf voor duurzaam ondernemen: het CO2-Bewust Certificaat Niveau 3. Maar daar blijft het niet bij. Van Heras kunt u meer verwachten. Want wij zitten niet stil als het gaat om ons klimaat en onze toekomst.