Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid

Heras schenkt veel aandacht aan kwaliteit, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Zo is Heras ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 gecertificeerd. Ten behoeve van duurzaamheid beschikt Heras over het CO2 prestatieladder niveau 3 certificaat. Voor het veilig en gezond werken op projectlocaties zijn we VCA** 2017/6.0 gecertificeerd.

Als experts op het gebied van perimeter protection focussen wij ons op het ontwikkelen, de inkoop, het produceren, coaten, assembleren, distribueren, het verkopen, monteren, exporteren en de service van hekwerken, poorten en buitenbeveiligingssystemen.

Kwaliteit

Als expert in perimeter protection heeft Heras een naam hoog te houden. De effectiviteit van een perimeter protection oplossing staat of valt met de kwaliteit van de componenten, wijze van productie en corrosiebescherming. Kwaliteitszorg is voor ons dan ook een speerpunt. Heras doet er alles aan om de kwaliteit van zijn producten te waarborgen door op cruciale momenten in onze processen kwaliteitscontroles uit te voeren.

We werken met een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001:2015) waardoor we al onze stakeholders inzichtelijk hebben en we onze kansen en risico’s hebben gedefinieerd. Op deze manier kunnen wij een constante kwaliteit leveren, die voldoet aan de klantwensen en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Onze kwaliteitsafdeling is verantwoordelijk om klachten op te lossen en zo nodig verbeteringen te initiëren, op te volgen en in samenwerking met de betreffende afdeling te implementeren.

Medewerkers van Heras zijn altijd kritisch en blijven processen, productie en kwaliteit verbeteren.

Veiligheid

“Safety First”. Veiligheid en gezondheid zijn prioriteit nummer 1 bij Heras. Het veilig en gezond werken, het creëren van een veilige werkomgeving en het voorkomen van persoonlijk letsel en schade aan materieel en milieu, is een hoofddoelstelling binnen Heras. We spannen ons dagelijks actief in om ervoor te zorgen dat we veilig en gezond werken en ervoor te zorgen dat een ieder na een werkdag veilig terug thuis komt.

Naast ons veiligheidsmanagementsysteem (VCA** 2017/6.0) hebben we een framework gecreëerd met 16 Levens Reddende Regels. Deze regels vormen het kader om de risico’s in ons werk te beheersen en ervoor te zorgen dat ongevallen voorkomen kunnen worden.

Veilig en gezond werken doen we voor en met elkaar en is onderdeel van onze cultuur en DNA. Dit betekent dat wij van onze eigen medewerkers, maar ook van onze onderaannemers verwachten dat zij op basis van hun eigen gedrag en verantwoordelijkheidsgevoel zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Duurzaamheid

Binnen Heras hanteren we een milieumanagementsysteem, waarbij we ISO 14001:2015 gecertificeerd zijn. Dit systeem, de wet- en regelgeving en de zogenoemde milieuvergunning vormen samen het primaire kader en beleid voor milieu binnen Heras.

Heras vindt het van belang een milieubewuste organisatie te zijn en dit ook als zodanig uit te dragen. Dit doen we door onze processen slimmer en duurzamer in te richten, door onze producten te innoveren en door het actief reduceren van onze CO2 Footprint.
Ook zijn wij als Heras voortdurend bezig met innovatieve ontwikkelingen op het gebied van milieu, waarbij we milieuvervuiling zoveel als mogelijk willen voorkomen.

In het kader van de verdere reductie van onze CO2 footprint spannen wij ons actief in en beschikken wij over het CO2 bewust certificaat niveau 3.

Klik hier voor meer informatie ten aanzien van duurzaamheid.